Salgs- og leveringsbetingelser for monteringsoppdrag

Garanti
Enheten og monteringen leveres som separate tjenester og av det følger at garantien på monteringen gjelder der den er utført. Tynset Varmeservice AS svarer ikke for garanti på maskiner levert av andre firma.
 
Montering
Monteringsstedet skal være klargjort og adkomst sikret for både inne og utedel. Byggteknisk informasjon for hulltagning og festepunkter må gis montør skriftelig om vi skal være ansvarlig for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murepuss som løsner, dårlig feste i mur/treverk o.l.
 
Standard montering
– Inntil 4 meter rørstrekk
– Enkel demonstrasjon av maskin for kunde.
– Hulltaking i trevegg (Maks veggtykkelse 30 cm. For hulltaking og gjennomføring i i murvegg, lecavegg, eller asbest kledning må tillegg påregnes) 
– Innedel montert på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel. Maks høyde 2.5m.
– Maskin leveres med nettledning på enten inne eller utedel (varierer med modell), eller klargjort for direkte tilkopling av nettledning.
– Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå ift lokale snø forhold. Minimum 0,3 meter, maksimalt 1,2 meter over bakken. (Det må være minst 30cm betong mur tilgjengelig for å kunne montere utedel).
– En tur til kunde for å montere
 
Tynset Varmeservice AS fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murepuss, sprø murstein, konflikt med rør opplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc. Om ikke annet er avtalt anses monteringen som sluttført når maskinen er montert og testkjørt.

Generelt for så forbeholder vi oss retten til å fakturere for merarbeid knyttet til montering/demontering og ev. remontering av omkringliggende utstyr såsom varmepumpe hus o.l., bruk av lift / stilas dersom monteringen er av en slik beskaffenhet at det er påkrevd for å kunne gjennomføre en sikker og god montering.

Har du spørsmål?